top of page

Het voltallige schoolteam hecht veel belang aan de waarden waar we als school voor staan.
In alle daden die we verrichten, gesprekken die we voeren en lessen die we geven, staan onze 5 waarden centraal. Ook als het specifiek over het begeleiden en ondersteunen van leerlingen gaat, werken wij voortdurend vanuit deze 5 waarden.

Afbeelding3.jpg

1. Zorgzaamheid

Het zorgen voor onze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, gebeurt met veel liefde en vanuit een grote expertise. Binnen onze school wordt de zorg vormgegeven volgens het continuüm van zorg.
2. Groei

Binnen onze school zetten we in op het bieden van maximale ontplooiings- en groeikansen aan al onze leerlingen. Ook op onze groene dorpsschool komen wij meer en meer in aanraking met anderstalige kinderen, kinderen die opgroeien in kansarmoede, kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden…

Door het organiseren van zorg- en SES-momenten willen wij bijdragen aan de individuele groei van al onze leerlingen.

groei.jpg

3. Plezier

Kinderen spenderen het merendeel van hun tijd op school. Met het voltallige schoolteam streven wij ernaar om onze leerlingen een schooltijd te bezorgen waar ze met plezier op terug kijken. Een gelukkig kind is een kind dat kan leren en openstaat voor het ontdekken van het nieuwe. Het welbevinden van een kind is van groot belang in zijn of haar leerproces. Daarom vinden wij het zeer belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan het welbevinden van onze leerlingen met het doel op het ervaren van plezier op school.

85be695c-9293-4d16-b7bb-5d3b72daa48b.jpeg
Afbeelding9.png

Zorgvisie

Afbeelding8.jpg

4. Openheid

Als school dragen we een open communicatie met leerlingen en ouders hoog in het vaandel. Zorgen rond en onder leerlingen kunnen steeds besproken worden. Door enerzijds het voeren van formele gesprekken en anderzijds het voeren van informele gesprekken zetten we in op een open communicatie tussen de verschillende partijen.

5. Respect

Zorgen voor onze leerlingen gebeurt met een voortdurend wederzijds respect tussen alle betrokken partijen. Respect wordt op onze school gezien als een basisattitude om met elkaar om te gaan. We hebben waardering voor elkaar, om wie die persoon is en om wat die persoon doet.

Afbeelding7.png
afb3.png

Zorgzame school

afb1.png
afb2.png
kolibrie logo klein10241024_1 (2).jpg
bottom of page