top of page

Jullie ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school.

Daarvoor plannen en organiseren we ook regelmatig individuele oudercontacten.

Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.  We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn. 

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind.  Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind.

Indien wij ons zorgen maken betreffende de evolutie van je kind, zal de zorgcoördinator contact met jullie opnemen zodat er een overleg kan worden gepland, al dan niet in aanwezigheid van de medewerkster van het CLB.

Wij verwachten dat je zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.  Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind.

Oudercontacten

kolibrie logo klein10241024_1 (2).jpg
bottom of page