top of page

Jullie ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school.

Daarvoor plannen en organiseren we ook regelmatig individuele oudercontacten.

Binnen een oudercontact gaan we in een open, verbindend gesprek en op een respectvolle manier praten we over de groei van de leerling. Als school vinden we het belangrijk dat onze leerlingen graag naar school komen (plezier).Het welbevinden van onze leerlingen staat centraal(zorgzaamheid).

Bij het oudercontact bespreken we het kind vanuit de totale en harmonieuze ontwikkeling.(hoofd, hart, handen) Zowel de persoonsgebonden als de cultuurgebonden doelen worden doorheen het schooljaar geobserveerd.

Standaard oudercontacten:

  • 1x rond de herfstvakantie:  kleuter + lager (met rapport).

  • 1x rond de krokusvakantie: kleuter + lager (met rapport) behalve 6de leerjaar.

  • 1x na de krokusvakantie: 6de leerjaar ivm studiekeuze.

  • 1x einde schooljaar: kleuter + lager(met rapport) met uitzondering van het zesde leerjaar.

Oudercontacten

kolibrie logo klein10241024_1 (2).jpg
bottom of page