top of page

Klachtencommissie

U bent een ouder of een leerling en u heeft het gevoel nog steeds niet terecht te kunnen met een probleem of een klacht, dan is er de klachtencommissie.

 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een regeling voor de behandeling van klachten van leerlingen en hun ouders. Deze regeling beoogt vanuit de eigenheid van het katholieke onderwijsnet een kwaliteitsvolle klachtenbehandeling. De beoordeling van individuele klachten gebeurt door een klachtencommissie die bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties.

 

Ouders en leerlingen kunnen via een webtool klacht indienen bij de klachtencommissie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

https://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/

 

De beoordeling van individuele klachten gebeurt door een klachtencommissie. Onbevooroordeeld, objectief en op vertrouwelijke wijze zal die commissie alle ontvankelijke klachten inhoudelijk verder onderzoeken.
Ze betrekt daarbij alle partijen, dus ook het aangeklaagde bestuur.

 

Verdere informatie

https://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen/info/wat

kolibrie logo klein10241024_1 (2).jpg
bottom of page