top of page

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Schoolfolder lager

NAAR DE LAGERE SCHOOL

Ontwikkelingsfase

Elk kind dat in de loop van het jaar 6 jaar wordt, kan in september de lagere school aanvatten.

Gedurende 6 jaar zal het kind een schat aan kennis en vaardigheden vergaren. Het egocentrische persoontje zal evolueren naar een sociaal gerichte tiener, die klaar is voor het secundair onderwijs.

Om dit alles te verwezenlijken volgen de kinderen les volgens het jaarklassensysteem. Nochtans evolueert niet ieder kind even snel. Daarom past de school zich aan.

Onze lagere school biedt...

 

– niveaulezen: kinderen worden verdeeld in kleine groepjes. Zij lezen hardop verhalen die geschreven zijn voor hun niveau. Op die manier komen zij veel aan bod en is de leesvooruitgang zeer groot.

– differentiatie: in de klas zitten leerlingen met verschillende mogelijkheden. Daarom zal de klastitularis verschillende oefeningen aanbieden. Niet alle kinderen moeten alle oefeningen maken. Sommigen zullen extra taken krijgen, anderen zullen andere opdrachten moeten uitwerken. Dit gebeurt o.a. door contract- en hoekenwerk. Ook de computer is een uitstekend differentiatiemiddel.

– zorg: opdat alle kinderen de basisleerstof zouden kennen, zal de zorgleerkracht de klastitularis bijstaan bij rekenen en taal. Via de zorgklas en de zorgverbreding is er aandacht voor elk kind. De klastitularis en de zorgleerkracht werken heel nauw samen, zodat optimaal onderwijs kan gegeven worden met zorg voor ieder kind.

– wekelijks gymmen en zwemmen: een gezonde geest in een gezond lichaam… Kinderen moeten zoveel mogelijk bewegen en spelen. Om dit te stimuleren, opteren wij voor het maximum toegelaten aantal uren lichamelijke opvoeding. De kinderen leren er nieuwe spelen en sporten waarbij ze hun lichaam op een verantwoorde manier gebruiken en ontwikkelen.

– Franse taalinitiatie: de regelgeving laat scholen toe vroeger te starten met Frans. Op een speelse manier proberen we vanaf de derde kleuterklas met de Franse taal kennis te maken. Het gaat om creatieve en speelse tussendoortjes waarbij de kinderen op een plezante manier in contact komen met de Franse taal.

– ervaringsgerichte aanpak: we geloven in een aanpak waarbij kinderen veel initiatief mogen nemen om de hun omringende wereld zelf te ontdekken. Daarom gaan we regelmatig op uitstap. Als we de realiteit echter niet kunnen bezoeken, brengen we de realiteit in de klas via onze digitale schoolborden of ervaringsdeskundigen. Wat we immers zelf mogen ervaren, voelen, zien en ruiken, blijft langer hangen dan het gewoon in een boekje lezen!

– werken in hoeken: ook na de kleuterschool zet men het hoekenwerk verder in de eerste graad. Waar men in de kleuterschool vanuit de ontwikkelingsdoelen werkt, zijn het nu de leerplandoelen en eindtermen die het opzet van het hoekenwerk in zekere zin gaan bepalen. Tijdens het werken in hoeken moeten de leerlingen een aantal leerplandoelen bereiken of aan ‘leergebiedoverschrijdende eindtermen werken’ om ze in een later stadium te bereiken. Hoekenwerk is een uitstekende vorm om aan binnenklasdifferentiatie te doen.

– ICT: hier leren de leerlingen hoe ze efficiënt informatie kunnen opzoeken samen met de leerkracht. Op deze manier kunnen ze de leerstof verder verwerken, aangepast aan het tempo en het niveau van iedere leerling afzonderlijk.

En als er toch problemen komen…

Ondanks alle hulp en specialisatie kunnen sommige kinderen leerproblemen hebben. Van zodra een probleem opgemerkt wordt door de klastitularis, signaleert zij/hij dit aan de directie en de ouders. In overleg met het begeleidend CLB wordt een passende therapie voorgesteld. De ouders kunnen dan externe hulp inroepen (logopedie, revalidatie, kinesitherapie,…). Bij die problemen staan wij als school volledig ter beschikking van de ouders en kunnen zij ten allen tijde beroep doen op ons.

kolibrie logo klein10241024_1 (2).jpg
bottom of page